www.semeko.cz

Vitamin Station Rychlotest Játra

Designový výrobek Vitamin Station Rychlotest Játra od naší známé značky Vitamin Station pohodlně pořídíte právě teď u nás za zcela nejnižší cenu. Zrovna teď v akci za 369 Kč.
Vitamin Station Rychlotest

Samodiagnostický test na kontrolu fyziologického stavu jater ze vzorku krve.

OBECNÉ INFORMACE

Úloha jater je nezbytná pro zdravé fungování těla. Pomáhá absorbovat živiny, v odstraňování toxických látek z krve, při vylučování bílkovin a při skladování energie. V případě problémů souvisejících s játry mohou nastat mimo jiné následující příznaky: tmavá moč, stolice světlé barvy, ztráta chuti k jídlu, žlutavé zbarvení očního bělma nebo kůže (žloutenka), zvětšení břicha, celková slabost těla, únava. Onemocnění jater mohou mít mimořádně mnoho důvodů, jako je například hepatitida, vedlejší účinky některých léků, cirhóza jater v důsledku nadměrné konzumace alkoholu, jakož i abnormální nadváha, zejména spojené s onemocněními diabetes nebo hypertenze. Existuje mnoho testů na posouzení stavu jater, nejběžnější je transaminálny (ALT a AST) enzymový průzkum. Tyto enzymy se uvolňují z jater následkem nemoci nebo poranění. Test na zjištění stavu jater je rychlotest, který slouží k měření zvýšené hladiny ALT a AST, pro úspěšné použití kterého stačí jedna kapka krve odebraný z bříška prstu. Test se skládá z plastové kazety, Kotri obsahuje kartu s dvěma oddělenými zónami na detekci transamináz (červená barva, pokud je pozitivní) a kontrolní plochu (modrá barva).

OBSAH

Krabice obsahuje materiál potřebný k provedení testu:

• 1 neprodyšně uzavřený aluminiový sáček obsahující: 1 testovací kazetu, 1 plastovou pipetu a 1 sáček s vysoušedlem.

Ochranný sáček otevřete pouze v případě, že jste připraveni k bezprostřednímu použití testu. Sáček s vysoušedlem není určený k testování.

• 1 sterilní lanceta pro odběr krve
• 1 lahvička s kapátkem obsahující 1 ml pufrového roztoku
• 1 návod k použití
• 1 dezinfekční tampon s alkoholem

UPOZORNĚNÍ

1. Tento test je určen výhradně k diagnostickému použití in vitro. Pouze k vnějšímu použití. NEUŽÍVEJTE VNITŘNĚ.

2. Před provedením testu si pozorně přečtěte pokyny. Test poskytuje spolehlivý výsledek pouze v případě, že jsou všechny pokyny přesně dodrženy. Důsledně dodržujte určený čas, množství krve a pufrového roztoku.

3. Skladujte při teplotě od +4 °C do +30 °C. Nezmrazujte.

4. Test nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na ochranném sáčku, nebo pokud je sáček poškozen.

5. Test na zjištění stavu jater je určen pro jedno použití.

6. Uchovávejte mimo dosah dětí.

7. Po použití lze všechny části testu zlikvidovat jako komunální odpad.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak test na zjištění stavu jater funguje?

Následkem poranění nebo onemocnění jater se v krvi zvýší hladina transamináz (ALT anebo AST). Rychlotest na zjištění stavu jater detekuje tyto transaminázy díky specifickým imunologickým činidlům pro každou z obou transamináz, když je jejich koncentrace vyšší než 80 IU/L podle mezinárodní referenční metody I.F.C.C.* Test na zjištění stavu jater používá několik protilátek detekujících specificky transaminázy (ALT anebo AST) tím, že vygeneruje jednu nebo dvě barevné testovací čárky v případě neobvyklé koncentrace pod písmenem T na kazetě. Kontrolní čárka zachycující přebytek reagentu se objeví jako modrá čárka pod písmenem C na kazetě. *Mezinárodní federace klinické chemie.

Kdy by měl být tento test použit?

V případě problémů souvisejících s játry se může objevit celá řada symptomů, jako například tmavá moč, stolice světlé barvy, ztráta chuti k jídlu, žlutavé zbarvení očního bělma nebo kůže, zvětšení břicha, celková slabost těla nebo únava. Doporučujeme provést test na zjištění stavu jater. Test na zjištění stavu jater lze provést kdykoliv během dne.

Může být výsledek nesprávný?

Výsledky jsou spolehlivé za předpokladu, že byly pečlivě dodrženy všechny pokyny. Výsledek však může být nesprávný v případě, že byl test na zjištění stavu jater před použitím vystaven vlhkosti nebo bylo množství krevního vzorku příliš nízké. Plastová pipeta dodávaná v balení umožňuje zajistit správný objem odebrané krve.

Jak se test interpretuje?

Test na zjištění stavu jater by měl být považován za pozitivní, pokud se kromě modré čárky objeví jedna nebo dvě červené čárky, z nichž každá odpovídá jedné transamináze (ALT a AST). Při problémech s játry se může stát, že bude vyšší hladina pouze jedné z transamináz.

Co označuje modrá čárka pod písmenem C?

Když se objeví tato modrá čárka, znamená to, že test fungoval dobře.

Jestliže test odečtu po uplynutí 15 minut, je ještě výsledek spolehlivý?

Ne. Výsledek musí být odečten do 10 minut po přidání pufrového roztoku. Nevyhodnocujte test po uplynutí 15 minut.

Co mám dělat, pokud je test pozitivní?

Pokud je výsledek pozitivní, znamená to, že hladina transamináz ALT anebo AST v analyzovaném vzorku krve překročila normální hodnotu (80 IU/L). Doporučujeme, abyste se poradili s praktickým lékařem a ukázali mu výsledek testu. Lékař poté rozhodne, zda by měla být provedena další analýza. Ačkoli koncentrace ALT a AST jsou v diagnostice onemocnění jater důležité, měly by být použity v kombinaci s hladinami aktivity dalších jaterních enzymů (alkalická fosfatáza, laktátdehydrogenáza, gama-glutamyltransferáza…) a dalšími analyty, jako je močovina, kreatinin nebo bilirubin k vyhodnocení funkce jater. Nárůst aktivit transamináz může být způsoben mnoha dalšími důvody (například intenzivní cvičení, nadváha…). Stanovit diagnózu po zvážení klinického vyšetření a výsledků dalších testů může pouze lékař.

Co mám dělat, pokud je test negativní?

Pokud je výsledek negativní, znamená to, že hladina ALT anebo AST transamináz je pod 80 IU/L a je v rámci normy. Pokud však příznaky přetrvávají, doporučujeme vám navštívit svého lékaře.

Jaká je přesnost testu na zjištění stavu jater?

Hodnotící zpráva provedená na testu na zjištění stavu jater ukazuje celkovou shodu 89,2 % [84,8–92,7 %]** s referenční metodou klinické chemie. Přestože je test spolehlivý, může se ojediněle vyskytnout falešně negativní nebo falešně pozitivní výsledek. **95% interval spolehlivosti